92
Projekti
Projekts PuMPuRS

 
 

Šajā pavasarī skolā sadarbībā ar Biedrību Piedzīvojuma Gars notika projekts 'Vienradzis atgriežas skolā'.

Ar Andreja Pumpura 11. pamatskolu un jauniešu vecākiem jau esam sadarbojušies iepriekš projekta ‘’Vienradzis’’ ietveros, kad strādājām ar tagad jau skolu pabeigušu klasi, kuras jaunieši šobrīd mācās citās skolās 11. klasē. ‘’Vienradzis’’ toreiz bija 8. klases vecāku iniciatīva. Piesaistot Piedzīvojuma Garu, citu vecāku, skolotāju un direktores atbalstu, tika uzsākts darbs ar klases papildus saliedēšanu.  Jauniešu uzvedība soli pa solim mainījās un ar šo projektu atgriezāmies skolā šajā pavasarī un iesaistījām bijušos Vienradža projekta jauniešus, tā arī paplašinot projekta ietekmi uz citu skolu 11. klasēm

Projekta laikā mēs strādājām ar Andreja Pumpura 11. pamatskolas 3 klasēm (viena 9. klase, viena 8. klase un viena 5. klase), lai pilnveidotu skolēnu spēju sadarboties komandā un lai viņi iegūtu iemaņas un zināšanas par vērtībās balstītu līderību. Projekta laikā, katrai klasei individuāli tika izveidoti 4-6 saliedēšanas pasākumi ar kulmināciju Mangaļsalā ar klases saliedēšanas pasākumu.

Pasākumu galvenais mērķis bija palīdzēt jauniešiem apzināties savu lomu kolektīvā, savas vērtības, savas stiprās puses, kā arī raisīt pašiniciatīvu klases kolektīvā.

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

 
 
 
 
 
Programma "Latvijas skolas soma"
 
 
 
 
 
 

  2019.gada 20.februārī 2.klašu skolēni devās uz kinoteātri  “Splendid Palace”,  skatījās multiplikācijas filmu  “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi”

 
 

2019.gada 19.februārī  4.klašu skolēni apmeklēja teātra izrādi “Lidojošais šķīvītis”

 

 
 

6. klašu skolēni  Andreja Upīša memoriālajā muzejā piedalījās interaktīvā spēlē “Sūnu ciema zēni”

 
 
 

1. novembrī 8. klašu skolēni apmeklēja Rīgas Motormuzeju, kur iepazinās ar ekspozīciju un piedalījās tehniski radošā darbnīcā "Edisona eksperimenti".

____________________________

 

Uzsākot 2018./2019. mācību gadu, 6. septembrī tika atklāta Latvijas valsts simtgades iniciatīva "Latvijas skolas soma"
 
Atklāšanas pasākumā mūsu skolēni apmeklēja interaktīvās darbnīcas un koncertā iepazina "Latvijas skolas somas" saturu un pieeju, lai tālāk nestu šo ziņu saviem vienaudžiem
_____________________
 
Jauniešu iniciatīvas projekts - “Izglītības iestāžu teritorijas apzaļumošana”
 
 

____________________________

2017./2018. m.g. skola uzsāk īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" Nr. 8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 3712.

 Projekta ietvaros 2017./2018. m.g.  notiek dažādas aktivitātes:

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam skolēniem, kuriem nepieciešams logopēda atbalsts

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam pēc mācību stundām matemātikā 2.-7.klasēs

Nodarbību cikls  "Ugunsdrošība ikdienā" 3.-4.klasēm (sadarbība ar  BJC "Daugmale")

Pedagoga palīgs latviešu valodas stundās

Pedagoga palīgs matemātikas stundās

Praktiskās nodarbības pasaules iepazīšanai ar eksperimentu palīdzību 3.-7.klasēs

Dambretes pulciņa nodarbības (sadarbībā ar mācību centru- SIA  "Amats un dizains")

Vienas dienas tūrisma pārgājiens Līgatnes apkaimē  (sadarbībā ar BJC „Rīgas Skolēnu pils")

Vides izglītības konkursu cikls (augi, dzīvnieki, procesi dabā utml.) (sadarbībā ar Bērnu un jauniešu vides izglītības centru "Rīgas Dabaszinību skola")

Konkurss 3. un 6. klases izglītojamiem par pētniecību dabaszinībās un matemātikā (sadarbībā ar Bērnu un jauniešu vides izglītības centru "Rīgas Dabaszinību skola" un Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmisko centru)

Nodarbības mobilajā demonstrāciju laboratorijā "TehnoBuss"

  Projekts turpināsies arī 2018./2019.m.g. , kad paredzēti arī jauni pasākumi:

Mācību vizīte Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā 3.-6.klasēm

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam "Saistošā fizika" 2.-7.klasēm (sadarbībā ar BJC „Rīgas Skolēnu pils" )

Nodarbību cikls  elektronikā un robotikā 1.-4.klasēm (

Nodarbību cikls "Bioloģiskajā daudzveidībā" 2.-6.klasēm

Animācijas darbnīca (sadarbībā ar TJN "Annas 2")

RADOŠĀS DARBNĪCAS Sadarbībā ar Rīgas Jauno Tehniķu centru.  Praktiskas darbības nostiprinot mācību stundās un pulciņos apgūto

Nodarbību cikls par veselīgu dzīvesveidu  (sadarbībā ar TJN "Annas 2")

Slidotapmācības programma (sadarbībā ar nodibinājumu "Hokeja klubs PRIZMA" un Profesionālās ievirzes sporta skolu "Pārdaugava")"

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________

Informējam, ka  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā ir apstiprināts Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskolas iesniegtais projekts konkursā "Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana"

 
 
 
 
 
PROJEKTA REALIZĀCIJA
 
 
 
 
 
 
________________________________
 
 
 
 

Psihologs stāsta:

„Mūsu grupā piedalījās 16 skolotāji no 10 Eiropas valstīm - gan priekšmetu skolotāji, gan atbalsta personāla speciālisti, tā bija unikāla pieredze iepazīt citu valstu izglītības īpatnības, apgūt zināšanas un metodes darbā ar sociālo prasmju mācīšanu skolēniem, mobinga preventīvo mācīšanu, sevis izzināšanu, problēmu risināšanu, tolerances audzināšanu. Bija interesanti uzzināt, ka Eiropā tam pievērš lielu uzmanību un mācību procesā aktīvi izmanto spēles un diskusijas. Kursa ietvaros bija ļoti daudz praktisko uzdevumu, vingrinājumu, mēs paši izmēģinājām visas metodes, kurus mums ieteica izmantot ikdienas darbā ar skolēniem. Mūsu kursa vadītājas veltīja mums visu savu laiku - gan vadot nodarbības, gan kopā ar mums baudot ekskursijas un atpūtu pie jūras, kur mēs dzīvojām. Šis bija neaizmirstams laiks - ļoti piesātināts ar darbu un  jauniem iespaidiem!"

 
 

 


2012.gada  vasarā, no 17. līdz 24. jūlijam,  "ES mūžizglītības programmas - Comenius un Grundtvig apakšprogramma" ietvaros skolotāja Inta Žube apmeklēja pedagogu tālākizglītības kursus Kārdifā, Lielbritānijā.  Kursu nosaukums - „Language and practical methodology: creativity in the classroom - 1 week Course for Teachers of English at Primary Level". 

 
 

Skolotāja stāsta: „Mācību ietvaros apguvu jaunas zināšanas un prasmes angļu valodas mācīšanā. Iepazinos ar citu valstu pieredzi angļu valodas kā svešvalodas mācīšanā. Man bija lieliska iespēja iepazīties ar citu valstu pedagogiem, kā arī nodibināt kontaktus ar kolēģiem no Itālijas un Francijas. Dzīvoju viesģimenē, kuras saimniece bija lieliska sieviete. Ļoti rūpējās par manu labsajūtu.  Nedēļas laikā bija noorganizētas dažādas ekskursijas, kas ļāva iepazīt Velsas kultūru un iedzīvotājus. Mūsu kursu organizētāja katru dienu centās darīt visu, lai mēs justos labi.

Pārsteidza iedzīvotāju laipnība un smaids."

 

 

 

 

Programma "Skolas piens"

Atbalsts piena un piena produktu piegādei izglītības iestāžu 1.—9.klašu audzēkņiem

Eiropas „Skolas piena” programma mudina bērnus lietot piena produktus un ievērot sabalansētu diētu. Katrs 1.- 9. klašu skolēns saņem dienā glāzi piena bez maksas. Veicinot pareizas ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi, tā spēlē arī zināmu izglītojošu lomu. 

 

 

EIROPAS PROGRAMMA  "AUGĻI SKOLAI"

Šogad programmas ietvaros augļus un dārzeņus saņem skolēni no 1.-9.klasei. Augļus un dārzeņus izdalīs trīs reizes nedēļā.

 

 
<<
Septembris 2020
>>
P
O
T
C
P
S
Sv
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-