1
Aktualitātes

Cienījamie vecāki!

Informējam, ka skolā no 15. aprīļa ir jauni drošības noteikumi. Ienākot skolā, dežurantam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāpiereģistrējas un, ja jāpārvietojas pa skolu, tad pie dežuranta jāsaņem caurlaide.

Šie noteikumi nepieciešami jūsu bērnu un skolas īpašuma drošībai.

Pagarinātās dienas grupas skolēnu izņemšanai, ja nevēlaties iet līdz kabinetam, lūdzu zvaniet savam bērnam, un viņš nodos tālruņa klausuli skolotājam, kurš pēc jūsu lūguma palaidīs skolēnu pie jums.

Lūdzu izprast jaunos noteikumus un izturēties ar sapratni.
 

Skola aicina darbā medmāsu uz 1 slodzi.

CV sūtīt uz e-pastu: ap11ps@riga.lv, t. 67141237

http://www.e-skola.lv/public/58387.html_

____________________

 
STUNDU IZMAIŅAS
 
 

Cienījamie vecāki,

Vecāku diena skolā notiks otrdien, 29. aprīlī.

  • no pl.16.00 tikšanās ar skolas administrāciju, skolotājiem un atbalsta personālu;
  • pl.18.00 vecāku kopsapulce aktu zālē;
  • pēc tam klašu vecāku sapulces.

Uz tikšanos 29.aprīlī!

____________________________

 
 
Skolas formu pasūtījumus pieņem ar 50 % priekšapmaksu: pirmklasniekiem līdz 20.06.2014., bet pārējiem skolēniem - līdz 15.05.2014.

Pielikumā- vienošanos paraugi skolas formu pasūtīšanai.
 
 
 
 
 

 

Adaptācijas skoliņa "Pumpuriņš" topošajiem pirmklasniekiem. 

Nākamā nodarbība 9.04. pl.17.00 - 18.30.

 

Līdzi jāņem parastais zīmulis un krāsainie zīmuļi, līmes zīmulis un sporta apavi nodarbībai sporta zālē. 

Jābūt maiņas apaviem!

 __________________

 
 
 __________________________
 
Sveicam 6.-7. klašu meiteņu komandu ar izcīnīto uzvaru Latgales priekšpilsētas skolu sacensībās FLORBOLĀ!
 
 

Sveicam 5.-9. klašu kori (diriģente Līga Logina)

ar iegūto I pakāpi  Rīgas vispārējās un interešu izglītības iestāžu
meiteņu koru konkursa 1. kārtā!
 
 
 
 
 

Sveicam 2.-4. klašu un 5.-6. klašu ansambli (vad. Skaidrīte Daugule)

ar iegūto I pakāpi  Rīgas vokālās mūzikas konkursa "BALSIS" 2. kārtā
 
 

Sveicam tautisko deju kolektīvu "Pumpurēni" ar izciliem panākumiem skatē!

1. klašu kolektīvs (vad. Renāte Linde, M. Eģīte) - Augstākās pakāpes laureāti,

2. klašu kolektīvs (vad. T. Ludborža, M. Eģīte) - Augstākās pakāpes laureāti,

3.-4. klašu kolektīvs, A grupa (vad. T. Ludborža, M. Eģīte) - Augstākās pakāpes laureāti,

3.-4. klašu kolektīvs, B grupa (vad. T. Ludborža, M. Eģīte) - I pakāpe, 

5.-6. klašu kolektīvs,  (vad. T. Ludborža, M. Eģīte) - I pakāpe, 

 7.-9. klašu kolektīvs (vad. Renāte Linde, M. Eģīte) - I pakāpe.

 
 

______________________

Sveicam Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādes uzvarētājus!

Eduards Lapiņš, 6.a - 1.vieta

Aleksandra Gailīte, 6.b - 3. vieta

Elizabete Lietiņa, 6.b - 3. vieta

Marta Lasmane, 6.a -  Atzinība

Ralfs Logins, 5.b - Atzinība

Bernārs Kažoks, 7.b - Atzinība

 

Valsts atklātā matemātikas olimpiāde notiks 27. aprīlī, svētdienā 10.00 - 15.00. Līdz 15. martam jānosūta skolas pieteikums. Šajā olimpiādē var piedalīties jebkurš 4. - 9. klases skolēns, kuram interesē matemātika. Lūgums līdz 12. martam pieteikties pie skolotājas Ineses Ludes skolēnus, kuri šajā olimpiādē piedalīsies. Visiem pieteiktajiem skolēniem līdz olimpiādei obligāti jāapmeklē matemātikas pulciņa nodarbības (arī tad, ja pašlaik neapmeklē 4. - 5. kl. piektdienās, 7. - 9. kl. ceturtdienās 7.20, 6. klases - abās dienās).
Pēdējo 5 gadu laikā mūsu skolas skolēni šajā olimpiādē ir guvuši 14 godalgas
, ierindojot skolu reitingā starp labākajām valsts skolām.

 

 

__________________________

Sveicam 2.-4. klašu un 5.-6. klašu ansambli (vad. Skaidrīte Daugule) un

7.-9. klašu ansambli (vad. Līga Logina)

ar iegūto I pakāpi  Rīgas vokālās mūzikas konkursa "BALSIS"1. kārtā

Latgales priekšpilsētā

 
 __________________________
 
Sveicam 4.-5. klašu meiteņu komandu ar izcīnīto uzvaru Latgales priekšpilsētas skolu sacensībās TAUTAS BUMBĀ!
 
 
 
 
 
 
 __________________________
 
Apsveicam 4.-5. klašu meiteņu komandu ar izcīnīto 2. vietu Latgales priekšpilsētas skolu sacensībās basketbolā!
 
 
 

Matemātikas nedēļa

Janvāra pirmajās divās nedēļās mūsu skolas skolēni rēķināja vairāk nekā citulaik - jo šīs abas bija matemātikas nedēļas. Pamatskolas skolēniem bija trīs pasākumi - konkursi, kuros parādīt savu erudīciju un prasmes. Notika skolas olimpiāde, kurā sacentās individuālie risinātāji. Šoreiz nepārspēti palika skolas zēni: Ralfs Logins, Arturs Kosparenko, Toms Bude un Andris Tīrums. Jau tradicionāli bija arī matemātikas komandu olimpiāde, kurā skolēnu komandām stundas laikā bija jāatrisina vairāki āķīgi uzdevumi un jānoformē tie plakāta veidā. Šeit uzvarēja draudzība, taču labākās komandas bija 5.c, 6.a un 7.a klasei. Matemātikas nedēļas neiztrūkstoša sastāvdaļa ir arī prezentāciju konkurss, kurā tiek vērtētas matemātikas prezentācijas gan no pirmā pusgada, gan tās, kas veidotas speciāli šajā nedēļā. Šogad par labākajām tika atzītas Mārča Šteingolda (6.a kl.) un Arnitas Zariņas (8.kl.)prezentācijas.

 
 
 
 
KONKURSA "ERUDĪTS" REZULTĀTI:
 
 
 
 
 
 
 

4. - 5. klašu zēni ieguva 4. vietu  20 komandu konkurencē Latgales priekšpilsētas sacensības futbolā.

APSVEICAM!

 
 
 
 

______________

1. jūnijā 4.c klase piedalījās

ZZ Čempionāta finālā arēnā Rīga

 
 
___________________
 
 
Sveicam skolotāju ILZI BĒRZIŅU - Rīgas pilsētas pedagogu metodisko darbu skates laureāti!
 
 
_______________________
 
 
 
2012.2013. mācību gadā 4.c klase un skolotāja Ilze Bērziņa piedalījās vides izglītības programmā IZZINI MEŽU
un ieguva zeļļu diplomu
 
 

__________________

 

Cienījamie vecāki!

Ja jūsu bērna skolas forma kļuvusi par mazu, piedāvājam jums to pārdot (vai atdot).

Iztīrītu, uz pakaramā uzliktu, atnesiet to uz skolu un nododiet skolas dežurantam garderobē. Klāt jāpievieno vārds, klase un vēlamā cena.

______________________

 
 
 
 

 ___________________________

 

 
 
 

Apsveicam matemātikas pulciņa komandu "Pumpurs" ar iegūto 3. vietu Valsts Jauno matemātiķu kluba neklātienes sacensībās gada kopvērtējumā! 

___________________________ 

 
 

  ANDRIS TĪRUMS

izcīnīja 3. vietu konkursā "SUPERPUIKA".

APSVEICAM!

____________________

 
 
 

________________________

12. martā skolas vokālie ansambļi ar teicamiem panākumiem piedalījās Rīgas vokālās mūzikas konkursa "Balsis" 1. kārtā.

2.- 4. klašu ansamblim - 1. pakāpe

5.- 6. klašu ansamblim - 1. pakāpe

7.- 9. klašu ansamblim - 1. pakāpe

APSVEICAM!

________________________

 

Mūsu komandai 2.vieta Rīgas pilsētā 4.-5.klašu grupā stafetēs "Drošie un veiklie"!

APSVEICAM!

 
 
21. februārī mūsu skolā notika Inovatīvās Pieredzes skolu tīkla seminārs. Seminārā skolotāja Daina Bleive parādīja atklāto stundu, bet Inese Lude - meistarklasi.
 
 
Informācijai: mūsu skola jau otro gadu piedalās Inovatīvās Pieredzes projektā, kas tika izveidots Eiropas Sociālā fonda projekta „Dabaszinātnes un matemātika" (Līguma Nr. 2008/0002/1DP/1.2.1.2.1/08/IPIA/VIAA/001) ietvaros. Pagājušajā mācību gadā mūsu skolas dabaszinību un matemātikas skolotāji reizi mēnesī apmeklēja nodarbības Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā, kur iepazinās ar minētajā projektā izstrādātajiem metodiskajiem ieteikumiem, bet šajā gadā katru mēnesi atklātos pasākumus rāda kāda no projektā iekļautajām skolām, un februāris bija mēnesis, kad viesus uzņēmām pie sevis.
 
SVEICAM SKOLAS JAUNIEŠU DEJU KOLEKTĪVU "DZĪPARS" AR IEGŪTO I PAKĀPI XXV VISPĀRĒJO LATVIEŠU DZIESMU UN XV DEJU SVĒTKU DEJU KOLEKTĪVU SKATĒ!
MŪSU DEJOTĀJI UZRĀDĪJA 3.LABĀKO REZULTĀTU RĪGĀ UN ABSOLŪTI LABĀKO STARP RĪGAS SKOLĀM!
 
  
 

APSVEICAM

4.-5. KLAŠU MEITEŅU KOMANDU

AR IZCĪNĪTO 2. VIETU

LATGALES PRIEKŠPILSĒTAS SKOLĒNU SACENSĪBĀS SPĒLĒ "TAUTAS BUMBA"!

_______________________________

 
 

SVEICAM

1.a klases skolnieci LAURU EGLĪTI

ar iegūto 3. vietu Rīgas skolēnu

skatuves runas konkursā "Rīgas zvirbulis

Laura ir izvirzīta uz  nākamo kārtu - Skolēnu skatuves runas konkursu „Ievelc dziļā elpā savu Latviju!" , kurš notiks 2013. gada 1. martā

Vēlam veiksmi!

_____________

 
 

 "Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra"   2013.gadā turpina organizēt apmācības jaunatnes darbiniekiem / līderiem / jauniešu atbalsta personām. Aktuālā informācija par nākošajām apmācībām un pieteikuma veidlapa pievienotajos dokumentos:

 
 
 

 

 _______________________________________________

No 7. līdz 18. janvārim mūsu skolānotika matemātikas nedēļa.5. - 9. klašu grupā bija trīs lieli pasākumi - Skolas matemātikas olimpiāde, prezentāciju konkurss un komandu olimpiāde.

 
 
Skolas matemātikas olimpiādē piedalījās katras klases spēcīgākie risinātāji, kuri cīnījās par tiesībām pārstāvēt skolu Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādē. Absolūti labākais rezultāts bija 5.a klases skolniekam Eduardam Lapiņam, kurš ieguva 45 punktus no 50 iespējamajiem. Savā klašu grupā uzvarēja arī Alise Hirša, Zlata Pavlova, Diāna Krasnova un Elīna Evelīna Puķīte.
 
 

Prezentāciju konkursa ietvaros 5. - 9. klašu skolēni veidoja prezentācijas matemātikā, kā arī tika izvērtētas citas šajā mācību gadā veidotās matemātikas prezentācijas. Labāko darbu autori - Aleksandra Gailīte, Madara Krūmiņa, Rihards Lapsa un citi.

Jau ceturto gadu skolā notika komandu olimpiāde, kurā piedalījās visi 5. - 9. klašu skolēni. Uzdevums bija katrai komandai atrisināt āķīgus uzdevumus, risinājumus noformēt plakāta formā, darba veikšanai paredzot nepilnas 40 minūtes. Skolēni pēc tam teica, ka komandu olimpiāde ir viens no visinteresantākajiem mācību priekšmetu pasākumiem, žēl, ka tā notiek tikai reizi gadā. Šoreiz vislabāk paveicās 6. a klases komandai "No name" un 9. klases komandai "Pārsliņas". Tika vērtēti gan uzdevumu risinājumi, gan plakāta noformējums.

 

 
 
Novēlēsim panākumus mūsu skolas komandai Rīgas pilsētas olimpiādē. 9. klases skolēniem olimpiāde būs 1. februārī, bet 5. - 8. klašu skolēniem - 22. februārī.
 
 

KONKURSA "ERUDĪTS" rezultāti 1.-4. klasēm:

 
 
 
 
 
 

29. novembrī Tehniskās jaunrades namā “Annas 2″ norisinājās konkursa "Superpuika" 2. kārta. 35 puikām bija jāpārvar fiziskā šķēršļu un augstuma trase, jāizpilda galdniecības, keramikas, aplicēšanas un datorgrafikas uzdevumi.
Ar 2. labāko rezultātu finālā iekļuva arī mūsu skolas  6.a klases skolnieks  Andris Tīrums. 

http://www.tjn.lv/superpuika/

 
 
Par godu Latvijas Republikas 94. gadadienai Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolā 21. NOVEMBRĪ pl. 18.00 tika rīkots svētku koncerts. Koncertā skatītājiem svētku noskaņu un pozitīvas, siltas emocijas palīdzēja rast gan mazi, gan lieli dejotāji, skolas koris un ansamblis, silti vārdi un vēlējumi Latvijai no pašu skolēnu radošajiem darbiņiem.  

   Svecīti dedz,

   atceries, piemini

   cilvēkus, kuri

   Latvijai dārgi.

Latvijas valsti

sargā viņi stalti.

Nepametīs nelaimē mūs,

jo sirdis tiem plašas būs.

   Ģimeni mūsu,

   dzīvību jūsu.

   savu ziedojot,

   jūsu sargājot.

 Karš jau ir galā,

un pilsētas centrā

stāv sieviete skaista,

par piemiņu tavu.  

   [A. Hirša 6.b klase]

   Šogad koncerts bija piesātināts ar ļoti spilgtiem un emocionāliem priekšnesumiem. Katrs tā dalībnieks centās no sirds, jo tikai šādā veidā var parādīt jūtas un cieņu pret savu tautu.

   Īpašu pārsteigumu un dāvanu Latvijai dzimšanas dienā sarūpēja Rīgas 6. vidusskolas pūtēju orķestris diriģenta Haralda Bārzdiņa vadībā. Viņu izpildījumā dzirdējām divus ļoti skanīgus un priekšnesumus.

 
 
 

Valsts robežsardzes viesošanās skolā

14.novembrī VRS Rīgas pārvaldes amatpersonas - Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienesta vecākais inspektors kapteinis Gunārs Puriņš, Kinoloģijas nodaļas galvenā inspektore leitnante Aleksandra Hviseviča, inspektore kinoloģe kaprāle Julianna Matvejeva ar dienesta suni Aramisu un inspektore kinoloģe ierindniece Jekaterina Ramba apmeklēja arī mūsu skolu. Šī apciemojuma mērķis bija popularizēt robežsarga profesiju, veicinātu skolēnu izpratni par dienestu Valsts robežsardzē un informētu par uzņemšanu Valsts robežsardzes koledžas Robežsargu skolas profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze".

 Skolniekiem tika demonstrēta Valsts robežsardzes koledžas videofilma, pastāstīts par dienesta iespējām Valsts robežsardzē, izskaidroti Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes darbības pamatvirzieni, kā arī sniegti kinologu paraugdemonstrējumi, kas izraisīja patiesu sajūsmu gan skolēniem, gan arī skolotājiem.

 
 
 
 

Lāčplēša diena

Par godu 11.novembrim – Lāčplēša dienai, 9. novembrī skolā notika svinīgā līnija. Svinīgās līnijas laikā skolēni tika iepazīstināti ar 1919.gada novembra notikumiem. Skolēniem šī informācija tika pasniegta izmantojot literāru tekstu, kā arī vizualizējot ar video materiāliem. Skolēni ieguva zināšanas gan par uzvaru pār Bermonta karaspēku, gan Lāčplēša ordeņa izveidošanu. Svinīgās līnijas izskaņā skolēni tika aicināti uz svecīšu aizdegšanu, pieminot Latvijas tautas varoņus. 

 
 
 
 

9. novembrī pl. 12.00 skolā  notika

Mārtiņdienas tirdziņš un

Ķekatnieku gājiens pa klasēm

 
 

2012.gada 31. oktobrī un 1.novembrī skolā notika PII sporta pasākums „RUDENS STARTI”

  Bērnudārzu audzēkņi rādīja savus "mājasdarbus" - sagatavotos vingrojumu kompleksus, sacentās stafetēs, veiklības skrējienos un atjautības uzdevumos. 

 
 

 

26. oktobrī skolā viesojās Saeimas priekšsēdētāja

SOLVITA ĀBOLTIŅA

 
 
 

ZELTA PILDSPALVA

SKOLOTĀJAI VIJAI RASMANEI!

APSVEICAM!

 

 
 
 
 

 
<<
Aprīlis 2014
>>
P
O
T
C
P
S
Sv
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-